Ambulante Forensische Begeleiding in eigen woonvoorziening

Van delict naar participatie

Ambulante Forensische begeleiding in eigen woonvoorziening

Cliënt woont reeds zelfstandig in een eigen woonvoorziening en ontvangt Forensische Begeleiding van Unitio

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, zijn de activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Ze hebben als doel de opname in een instelling of verwaarlozing van de patiënt te voorkomen.
Client stroomt door naar volledig zelfstandig wonen zonder begeleiding, of met begeleiding vanuit WMO / WLZ.

Werkwijze;

Met de gegevens uit onze intake gaan we in gesprek met cliënt en toezichthouder en stellen we een begeleidingsplan op. Het aantal uren geplande begeleiding is afhankelijk van de gestelde doelen op deze levensgebieden, en kan liggen tussen 2u en 24u. Hierbinnen is ook ongeplande zorg mogelijk. We starten vaak intensief en bouwen af naar gelang de eigen regie toeneemt. Indien de situatie erom vraagt kunnen we ook weer (tijdelijk) het aantal uren opvoeren.
Indien een overgang naar begeleiding vanuit WMO of WLZ wenselijk is, zullen onze Forensische Begeleiders de cliënt ondersteunen in de aanvraag.