Dagbesteding / activering op maat

Van delict naar participatie

Dagbesteding / activering op maat (dagactiviteit)

Naast stabiliteit op wonen en financiën streeft Unitio naar een zingevende daginvulling voor de cliënt. Dit kan bij zowel Beschermd Wonen als bij Ambulante Begeleiding georganiseerd worden. Let wel; dagactiviteit moet dan wel specifiek benoemd worden in het aanmeld en plaatsingsformulier

Doel;

Cliënt heeft een passende invulling van de week, zo hoog mogelijk op de participatieladder.

Werkwijze;

Per cliënt stemmen we af welke duur en aard van dagbesteding / activering passend is. Afhankelijk van deze individuele situatie pakken we dit zelf op of stemmen we dit af met onze ketenpartners