Forensische begeleiding bij beschermd wonen

Van delict naar participatie

Forensische begeleiding bij beschermd wonen (voorziening nog niet beschikbaar, houdt website in de gaten)

Cliënt gaat Beschermd Wonen in een woonvoorziening van Connect Wonen, waarmee Unitio intensief samenwerkt. Samen met meerdere cliënten wordt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding geboden, door Forensische Begeleiders van Unitio.

Doel;

Naast het voorkomen van een terugval in delict, het bieden van een beschermde en ondersteunende woonsituatie bij cliënten waarbij Ambulante Begeleiding en zelfstandig Wonen nog een te grote stap is. Cliënt stroomt door naar Ambulante Begeleiding in eigen woonvoorziening of in woonvoorziening van Connect Wonen.

Werkwijze;

Cliënten worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele leefomgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de cliënt. Deze worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Natuurlijk wordt hierin het voorkomen van terugval in delict niet vergeten. Uiterlijk na 3 maanden vindt er een 1e evaluatie plaats met cliënt, toezichthouder en Forensisch Begeleider van Unitio.

Cliënt betaald geen huur.

De volgende zorgzwaartepakketten kunnen we bieden;

ZZP C1, In Ifzo: Beschermd Wonen zonder 24uurs toezicht

Beschermd Wonen met begeleiding :Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een lichte psychiatrische aandoening, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig, in een veilige en weinig eisende woonomgeving.

ZZP C2, In Ifzo: Beschermd Wonen met lichte begeleiding

Gestructureerd Beschermd Wonen met uitgebreide begeleiding : Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening continu begeleiding nodig. De cliënten hebben structuur, stabiliteit, bescherming en een veiligheid biedende woonomgeving nodig, waarin toezicht wordt gehouden en die weinig eisen stelt.

ZZP C3, In Ifzo: Beschermd wonen met begeleiding

Beschermd Wonen met intensieve begeleiding : Deze cliëntgroep heeft als gevolg van een psychiatrische aandoening / verslavings achtergrond intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur

Geen ZZP 4

ivm somatiek

ZZP C5, In Ifzo: Beschermd Wonen met intensieve begeleiding

Beschermd Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering : De cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een structuur en (tijdelijk) toezicht biedende, beschermende woonomgeving nodig. Er is ondersteuning van taken op meerdere levensterreinen nodig.