Onze begeleiding van cliënten

Forensisch ambulante begeleiding

De forensisch ambulante begeleiding door Unitio is gericht op het voorkomen dat personen (opnieuw) een strafbaar feit breken.
Tijdens de intakefase stellen we het recidiverisico vast, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. In samenspraak met de cliënt wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld. Dit plan bevat begeleidingsdoelen op verschillende en wordt afwisselend per drie maanden bezig.

Onze forensisch ambulante begeleiding wordt afgestemd op de aanwezige risico’s, de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt. Een intensieve samenwerking met de reclassering, behandelaar en netwerk cliënt, is hierbij noodzakelijk. Onze forensisch ambulante begeleiders streven naar een passend werktempo vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van het cliëntcontact. Omdat de continuïteit van zorg van groot belang is, streeft Unitio ernaar om, indien nodig, na afloop van het justitiële kader de zorg binnen een vrijwillig kader te continueren.

Onze kracht

De kracht van Unitio ligt in het aanbieden van de juiste zorg die gericht is op het signaleren en bespreekbaar maken van ongewenst en/of strafbaar gedrag en het begeleiden naar een veilige plek binnen onze samenleving. Onze begeleiding vindt plaats op het snijvlak van zorg en veiligheid. Forensische scherpte is een steeds terugkerend thema binnen onze begeleiding.

 

Onze expertise

• Risicotaxatie aan de hand van de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE)
• Flexibel kunnen werken met cliënten met complexe en kwetsbare problematiek
• Kennis van het werken in een justitieel kader met het oog op zorg, veiligheid en kwaliteit
• Intensieve samenwerking met reclasseringswerkers, behandelaren en sociaal netwerk cliënt
• Doelgericht werken aan succesvolle participatie in de samenleving

 

Download hier onze brochure