Onze begeleiding van cliënten

Forensisch ambulante begeleiding

De forensisch ambulante begeleiding bij Unitio is gericht op het voorkomen dat personen (opnieuw) een strafbaar feit plegen.
Tijdens de intakefase stellen we het recidiverisico vast, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. In samenspraak met de cliënt wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld. Dit plan bevat begeleidingsdoelen op verschillende leefgebieden en wordt eenmaal per drie maanden geëvalueerd.

Onze forensisch ambulante begeleiding wordt afgestemd op de aanwezige risico’s, de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt. Een intensieve samenwerking met de reclassering, behandelaar en netwerk cliënt, is hierbij noodzakelijk. Onze forensisch ambulante begeleiders streven naar een passend werktempo vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van het cliëntcontact. Omdat de continuïteit van zorg van groot belang is, streeft Unitio ernaar om na afloop van het justitiële kader de zorg binnen een vrijwillig kader te continueren.

Onze kracht

De kracht van Unitio ligt in het aanbieden van de juiste zorg die gericht is op het signaleren van ongewenst en/of strafbaar gedrag en het begeleiden naar een veilige plek binnen onze samenleving. Onze begeleiding vindt plaats op het snijvlak van zorg en veiligheid.

 

Onze expertise

• Risicotaxatie aan de hand van de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE)
• Flexibel kunnen werken met cliënten met complexe en kwetsbare problematiek
• Kennis van het werken in een justitieel kader met het oog op zorg en veiligheid
• Intensieve samenwerking met reclasseringswerkers, behandelaren en sociaal netwerk cliënt
• Doelgericht werken aan succesvolle participatie in de samenleving

 

Download hier onze brochure