Successen behaal je samen!

Wij hebben een missie!

Het is onze missie om forensische cliënten en WMO cliënten met een forensisch profiel, waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun problemen, succesvol te laten participeren in hun omgeving.

Onze visie

Het doel van onze forensische begeleiding is het voorkomen van recidive. Als we gezamenlijk de kans dat een persoon opnieuw een strafbare handeling pleegt zo klein mogelijk maken, dragen we bij aan een veiligere maatschappij.

Verhuizen

Onze strategie

Unitio wil bijdragen aan een veilige en gezonde samenleving met zo min mogelijk overlast. Met onze forensische ambulante begeleiding richten we ons op een succesvolle participatie van onze cliënten.

De kernwaarden van Unitio

Onze kernwaarden zijn Snelheid, Betrouwbaarheid, Samen en Actiegericht.

Snelheid: Unitio kent geen wachttijden voor ambulante forensische begeleiding en deze duurt ook niet langer dan nodig is.

Betrouwbaarheid: Unitio wil een betrouwbare partner zijn.

Samen: Successen behaal je samen!

Actiegericht: Unitio kenmerkt zich door verantwoord en snel te schakelen naar ‘doen’. 

Onze kernwaarden uitgelegd

De naam, het logo en de betekenis

Unitio komt voort uit Labyrint Zorg & Werk die al een geruime tijd “een eigen gezicht in de geestelijke gezondheidszorg” is. Het laat zich raden dat Unitio in de literatuur een onderdeel is van een labyrint. Labyrint is een metafoor voor ‘een niet of moeilijk te plannen levensloop’. Tevens wordt een Labyrint vaak verward met een doolhof, waarin het de bedoeling is dat je verdwaalt. Echter bij een Labyrint is er sprake van één weg naar binnen, het hart gevolgd door de kronkelige weg weer naar buiten, Unitio genaamd. Lees hier verder over het logo en de betekenis ervan.

De betekenis
Unitio Logo WEB RGB6 Tekengebied 1