De naam, het logo en de betekenis

Hoe komen we op de naam?

Zoals de meesten wel weten komt Unitio voort uit Labyrint Zorg&Werk die na 13 jaar “een eigen gezicht in de geestelijke gezondheidszorg” is. Het laat zich raden dat Unitio in de literatuur een onderdeel is van een labyrint. Labyrint is een metafoor voor ‘een niet of moeilijk te plannen levensloop’. Tevens wordt een Labyrint vaak verward met een doolhof, waarin het de bedoeling is dat je verdwaalt.

Echter bij een Labyrint is er sprake van één weg naar binnen (Catharsis), het hart (illuminatio) gevolgd door de kronkelige weg weer naar buiten……en daar komt ie……………Unitio genaamd.

De naam ‘Unitio’ is bedacht door Diede Smits, medewerkster bij Labyrint Zorg&Werk, waarvoor dank!!

 

Vertaling naar onze Forensische doelgroep

Door allerlei omstandigheden begint onze cliënt met een reis richting problemen door het plegen van een delict of zogezegd “men treedt het labyrint binnen”(Catharsis).
Regelmatig volgt daarna detentie en/of behandeling. Dit kunnen we zien als het hart van het Labyrint (illuminatio) waar vaak een overweging plaatsvindt. “Wat wil ik met mijn leven”? “Wat dien ik daarvoor te veranderen”? Ze zien zich geconfronteerd met zichzelf.

Hierna moeten ze de moed hebben om de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. En dan begint het pas echt, de moeizame kronkelige weg naar buiten, ofwel Unitio. Deze weg wordt vaak als erg moeilijk ervaren en duurt vaak ook langer dan men eigenlijk wil.

Ondanks dat er maar één ingang en één uitgang is, is deze reis voor iedere cliënt toch weer anders!

 

En dan het logo zelf

De ‘U’ als beginletter van Unitio start links als gesloten én met een vingerafdruk. Het symboliseert zowel de detentieperiode waar de cliënt vandaan kan komen, alsook het gevoel van opgesloten zitten/ geen uitweg zien.

De vingerafdruk staat voor een absolute nieuwe start. De cliënt legt de weg af naar hernieuwde participatie in de maatschappij, en komt aan bij het open gedeelte, de uitgang.

De weg die wordt afgelegd wordt ook meer inzichtelijk en het zogenaamde “licht aan het einde van de tunnel” gloort weer, getuige de overgang van donker naar licht in ons symbool.
Deze route met vallen en opstaan noemen wij; “van delict naar participatie”

Dit logo is gemaakt door ‘Silverberry design’, die al het bovenstaande prima heeft aangevoeld en vertaald naar dit mooie resultaat. Waarvoor nogmaals dank!

Namens alle trotse medewerkers van Unitio!