Forensische ambulante begeleiding
en verblijfszorg / beschermd wonen (nog niet beschikbaar)

Van delict naar participatie

Wat vindt Unitio

Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt, succesvol laten participeren in hun omgeving

Missie

Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun problemen, succesvol laten participeren in hun omgeving.

Visie

Het doel van deze forensische begeleiding is het voorkomen van recidive. Als we gezamenlijk de kans dat een cliënt opnieuw een strafbare handeling pleegt zo klein mogelijk maken, dragen we bij aan een veiligere maatschappij.

Strategie

Unitio wil bijdragen aan een veilige en gezonde samenleving met zo min mogelijk overlast.Dit willen we doen door onze forensische begeleiding primair te richten op het voorkomen van recidive en het verkleinen van delict risico.

Logo

Nieuwsgierig naar ons logo? Hoe komen we op de naam? Vertaling naar onze Forensische doelgroep. En natuurlijk het logo zelf. Lees meer

Wat doet Unitio

Voor meer informatie over de werkwijze van Unitio, bekijk hier de folder.
.
Medewerkers van de drie reclasseringspartijen kunnen de cliënt via IFZO aanmelden bij Unitio. Telefonische afstemming vooraf is ook mogelijk.
Onze expertise richt zich op;

Forensische begeleiding bij beschermd wonen

Cliënt gaat beschermd wonen met meerder cliënten zonder eigen huisnummer, en ontvangt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding van Unitio.

Ambulante Forensische Begeleiding in woonvoorziening Unitio

Cliënt Huurt woonruimte van Unitio en ontvangt begeleiding van Forensische begeleiders van Unitio.

Ambulante Forensische Begeleiding in eigen woonvoorziening

Cliënt woont reeds zelfstandig en ontvangt begeleiding van Unitio.

Dagbesteding / activering op maat

Naast stabiliteit op wonen en financiën streeft Unitio naar een zingevende daginvulling voor de cliënt. Dit kan bij zowel beschermd wonen, begeleiding bij zelfstandig wonen als ambulante begeleiding georganiseerd worden.

"Als we gezamenlijk de kans dat een cliënt opnieuw een strafbare handeling pleegt zo klein mogelijk maken, dragen we bij aan een veiligere maatschappij."

Werken bij Unitio

Unitio werkt met goed opgeleide HBO en MBO Forensische Begeleiders.

Unitio werkt met goed opgeleide MBO en HBO forensische begeleiders. De begeleiding voeren ze uit op ‘het snijvlak van veiligheid en zorg’. Ze zijn gefocust op resultaat en kwaliteit. In hun werk stralen ze commitment uit naar zowel cliënten, opdrachtgevers en eigen organisatie. Onze medewerkers zijn vitaal, zelfstarters en steeds op zoek naar kansen die onze doelstellingen dichterbij brengen. Complexe situaties worden gezien als een uitdaging die we actief en methodisch tegemoet treden. Onze medewerkers dragen gezamenlijk bij aan de ontwikkeling van Unitio. Steeds bereid ‘een stapje meer’ te doen om dit alles te bereiken en te behouden.
Past jouw werkwijze en stijl binnen de ambitie van Unitio, laat het ons dan weten. Mail dan je motivatie en CV naar info@unitio.nl. Ook als we op het moment geen openstaande vacature hebben mag je ons mailen. Unitio is volop in ontwikkeling en een oriënterend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. Actuele vacatures plaatsen we op LinkedIn en Brabantzorg.net.
Stage
 • Studeer jij op het MBO voor sociaal werk, niveau 4?
 • Ben jij op zoek naar een dynamische stageplaats voor een jaarstage?
 • En lijkt jou het begeleiden van  forensische cliënten leuk?
Wij leiden vakmensen op!  
Omdat Unitio zich erkend leerbedrijf mag noemen, bieden wij vanaf 2022 een stageplaats voor een student die interesse heeft in het werken met een complexe doelgroep binnen een justitieel kader. Onze doelgroep heeft bijzondere voorwaarden opgelegd vanuit de rechtbank en in dat kader bieden wij intensieve begeleiding op verschillende leefgebieden. Wij werken in opdracht van de drie reclasseringsorganisatie (3RO). Je bent van harte welkom als stagiaire Forensisch ambulant begeleider. Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar aalards@unitio.nl

CONTACT

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Dit kan per telefoon 0413-763263 of via onderstaand contactformulier. We zijn bereikbaar ma-do 08.30u-17.00u en vrijdag tot 16.30u. Tussen 12.30u-13.00u hebben we lunchpauze.  Privacy

  Unitio heeft als zorgaanbieder de verplichting om alle informatie vertrouwelijk te behandelen. Hoe omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens kun je lezen in onze privacyverklaring, die je hier kunt downloaden.

  contact

  T:  0413 763263
  E: info@unitio.nl
  Jan Tinbergenstraat 4H,
  5491 DC Sint-Oedenrode

  Unitio is aangesloten bij de geschillencommissie zorg! Heeft u een klacht en komt u er niet uit met uw directe begeleider, neem dan contact op met klachtenloket zorg. Meer informatie