Nieuwsbericht

Uitbreiding contracten WMO en forensische jeugd voor Unitio

Na eerder een WMO contract te hebben afgesloten voor Brabant noordoost-oost (gemeente Oss) heeft Unitio nu ook een onderaannemerscontract WMO voor omgeving gemeente Tilburg en contract Forensische jeugd vanuit gemeente Den Bosch. (Brabant noordoost.)

Unitio blijft zich richten op cliënten met een forensisch profiel ook al bevinden ze zich binnen de WMO financiering.

Hiermee overbruggen we de soms onwenselijke ' financiele knip' in een forensisch clienttraject, en hebben we de keten weer een stukje gedicht.
Tevens ondersteunen we onze collega WMO organisaties met onze forensische expertise.