Begeleiding, coaching en scholing

Begeleiding afgestemd op aanwezige risico's

Unitio wil forensische cliënten (en WMO-cliënten met een forensisch profiel) waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan hun problemen, succesvol laten doorbreken aan hun omgeving. Unitio zal terugdringen en daarmee de maatschappij veiliger maken. 

Forensisch ambulante begeleiding

De forensisch ambulante begeleiding bij Unitio is gericht op het voorkomen dat personen (opnieuw) een strafbaar feit plegen.
Tijdens de intakefase stellen we het recidiverisico vast, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. In samenspraak met de cliënt wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld. Dit plan bevat begeleidingsdoelen op verschillende leefgebieden en wordt eenmaal per drie maanden geëvalueerd. 6 maanden voor einde traject gaan we in gesprek om eventuele vervolgzorg te bepalen en in gang te zetten.

Lees verder
Contentfoto1

Een passende woonplek

Het vinden van een passende woonplek is moeilijk, zeker na een detentie- en/of behandelperiode. Vanaf de start van forensisch ambulante begeleiding zal het vinden van geschikte huisvesting voor de cliënten van Unitio prioriteit hebben. Zo nodig ondersteunen wij tevens de aanvraag van een identiteitsbewijs en/ of uitkering.
Onze forensisch ambulant begeleiders ondersteunen onze cliënten tijdens de inschrijving als woningzoekende en het actief zoeken naar een passende woonplek.
Cliënten die reeds zelfstandig wonen ontvangen, zo nodig, ondersteuning bij het aanleren van woonvaardigheden ten behoeve van het zelfstandig wonen.

 

Lees verder

Participatie

Van delict naar participatie, dat is ons motto!


Dat houdt in dat Unitio, in nauwe samenwerking met haar cliënten, werkt naar een stabiele financiële situatie, een betekenisvolle dag invulling en een ondersteunend sociaal netwerk voor al haar cliënten.  

Lees verder
Contentfoto3

Ondersteuning tijdens behandeling

Vanuit een justitieel kader en indien gewenst vanuit WMO-voorziening, kunnen zowel behandeling als forensische begeleiding ondersteunend aan elkaar worden ingezet. Ons forensisch begeleidingsplan sluiten we aan bij het aanwezige behandelplan van de behandelende instelling. De forensisch ambulante begeleiding is gericht op een individuele aanpak en vindt plaats op verschillende locaties. Wij bezoeken onze cliënten in hun eigen woning, bij familieleden, op hun opvangadres, en/of bij hun dagbesteding. Op deze wijze kunnen we de 'ogen en oren' van een behandeling zijn, en vroeg signaleren hoe de behandeling verloopt in de dagelijkse praktijk van de cliënt. 

Naast het individu richten wij ons ook op de directe sociale omgeving van onze cliënten. We leren cliënten omgaan met de gevolgen van hun aandoening, stoornis of beperking én de consequenties van hun veroordeling.

Lees verder
Snel, betrouwbaar, actiegericht en samen!