Van delict naar participatie

Dat is ons motto!

Dat houdt in dat Unitio, in samenwerking met haar cliënten, geleidelijk naar een stabiele financiële situatie, een betekenisvolle daginvulling en een ondersteunend sociaal netwerk voor al haar cliënten.

Financiën

Als het gaat om het streven naar een stabiele financiële situatie voor onze cliënten dan starten wij reeds tijdens de kennismakingsfase. Op structurele wijze brengen wij de financiële situatie van onze cliënten in kaart. Zo ook onderzoeken wij of de cliënt op verantwoorde wijze kan omgaan met zijn of haar inkomsten. Wanneer er sprake is van een problematische situatie en/of schulden dan zetten wij de samenwerking in gang tussen cliënt en respectievelijk een schuldhulpverlener, een budgetbeheerder en/of bewindvoerder.
Daarnaast ondersteunen wij onze cliënten bij het aanvragen van een uitkering en/of toeslag. Zo nodig ondersteunen wij tevens de aanvraag van een identiteitsbewijs.

Daginvulling

Het toewerken naar een betekenisvolle daginvulling houdt allereerst in dat cliënten van Unitio onderzocht worden op de wensen en mogelijkheden die zij hebben. Het is voor ons van belang dat de invulling van de tijdsbesteding zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van het individu, zodat de motivatie blijft. Wij leveren graag maatwerk.
Het vinden en behouden van een baan of andere tijdsbesteding wordt ondersteund. Net als het toeleiden naar (vrijwilligers)werk.
Indien nodig kunnen wij in de basis een aantal arbeidsvaardigheden ondersteunen als dagbesteding op een locatie van Unitio. Daarvoor tellen wij minimaal drie dagdelen in de week. Daarnaast werken wij nauw samen met werkgevers (onderaannemers) die ruime ervaring hebben met werknemers met een forensisch profiel. In samenwerking met gemeenten zorgen wij voor een gezonde leefstijl van onze cliënten als het gaat om het de ondersteuning bij sporten en bewegen. Unitio beschikt over een sportschool abonnement waar cliënten onder begeleiding gebruik van kunnen maken.

Sociaal netwerk

Het is algemeen bekend dat het leven in een sociaal isolement niet bijdraagt aan een ‘goed leven’ en voor onze cliënten kan betekenen dat zij terugvallen in delict- en/of problematisch gedrag.
Unitio staat voor inclusie. Wij leveren herstel ondersteunende zorg, zodat onze cliënten de kans krijgen hun autonomie terug te pakken in de samenleving. Zodanig dat zorg en veiligheid in balans zijn met elkaar.
Gedurende de forensisch ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund bij het:

  • aanleren van sociale vaardigheden;
  • leggen van sociale contacten bij een (hobby)club of vereniging;
  • aangaan van pro-sociale contacten;
  • herstellen van kracht gevende contacten met familie en vrienden;
  • op afstand houden van personen die een delict vrij leven belemmeren;
  • ontwikkelen van autonomie en zelfzorg.


Daar waar de samenwerking met de cliënt start streven wij tevens naar de samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt. Op welke wijze kunnen wij samen met het sociale netwerk de cliënt zodanig ondersteunen dat hij of zij de keuze maakt voor een delict vrij leven. Wanneer wij dergelijke contacten kunnen stabiliseren hebben wij een deel van ons motto ‘van delict naar participatie’ bereikt.