Hoe pakken we het aan

Onze werkwijze

Onze forensisch ambulante begeleiders werken in een passend tempo van aanmelding tot aan beëindiging van het cliëntcontact.

Intakefase

Tijdens de intakefase stellen we het recidiverisico vast. Op het moment dat er geen actuele risicotaxatie aanwezig is, worden aan de hand van de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) eventuele risico’s in kaart gebracht. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Aan de hand van diverse leefgebieden wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld.

Plan een intake
Contentfoto6

Doelen

De doelen van de cliënt en onze forensisch ambulante begeleiding worden afgestemd op de aanwezige risico’s, de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt. Een intensieve samenwerking met de toezichthouder van de verantwoordelijke reclasseringsorganisatie, de wijkagent en de eventueel aanwezige behandelaar is hierbij noodzakelijk.

Onze forensisch ambulante begeleiders streven naar een passend werktempo vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van het cliëntcontact.

 

Samenwerking met Partners

Zoals in onze kernwaarden is terug te vinden organiseren we een goede samenwerking met en rondom de cliënt. Dit begint altijd door een eerste afstemming met de reclassering. Zo snel mogelijk vindt de vertaalslag plaats van het vonnis naar het begeleidingsplan in afstemming met client en toezichthouder.

Behandel instellingen ondersteunen we door ons begeleidingsplan op het behandelplan te laten aansluiten. Tevens hebben we een signaalfunctie aangaande de effecten van de behandeling in de dagelijkse praktijk van de client.

Dagbesteding en toeleiding naar werk besteden we veelal uit. Samen met onderaannemers - erkende specialisten op bovenstaand gebied – geven we hier invulling aan, waarbij Unitio de regie en verantwoordelijkheid houdt.

De nazorg wordt reeds aan begin van het traject besproken, zodat we deze ruim op tijd kunnen organiseren. Hiervoor werken we nauw samen met bijvoorbeeld veiligheidshuizen, gemeenten en woningbouwverenigingen.

Unitio hecht veel waarde aan een goede samenwerking met Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) om een kwalitatieve verbinding tussen theorie en praktijk te blijven ontwikkelen.

Neem contact op

Onze partners

Onze samenwerkingen

Unitio werkt veel samen met de volgende behandelinstellingen:

Snel, betrouwbaar, actiegericht en samen!

Lees ook: