Hoe pakken we het aan

Onze werkwijze

Onze forensisch ambulante begeleiders werken in een passend tempo van aanmelding tot aan beëindiging van het cliëntcontact.

Intakefase

Tijdens de intakefase stellen we het recidive risico vast. Op het moment dat er geen actuele risicotaxatie aanwezig is, worden aan de hand van de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) eventuele risico’s in kaart gebracht. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Aan de hand van diverse leefgebieden wordt een forensisch begeleidingsplan opgesteld.

Plan een intake
Contentfoto6

Doelen

De doelen van de cliënt en onze forensisch ambulante begeleiding worden afgestemd op de aanwezige risico's, de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt. Een nauwe samenwerking met de toezichthouder van de verantwoordelijke reclasseringsorganisatie, de wijkagent en de tijdelijk aanwezige behandelaar is uiteindelijk noodzakelijk.

Onze forensisch ambulante begeleiders streven naar een passend werktempo vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van het cliëntcontact.

 

Samenwerking met Partners

Zoals in onze kernwaarden is terug te vinden organiseren we een goede samenwerking met en rondom de klant. Dit begint altijd door een eerste gesprek met de reclassering. Zo snel mogelijk vindt de vertaalslag plaats van het bericht naar het begeleidingsplan in een bepaalde klant en toezichthouder.

Behandel instellingen ondersteunen ons begeleidingsplan op het behandelplan te laten aansluiten. Ook hebben we een signaalfunctie aangaande de effecten van de behandeling in de dagelijkse praktijk van de cliënt.

Dagbesteding en toeleiding naar werk verbonden we uit elkaar. Samen met onderaannemers - erkende specialisten op bovenstaand gebied – geven we hier invulling aan, waarbij Unitio de regie en verantwoordelijkheid bewaard en kwaliteit gewaarborgd blijft.

De nazorg wordt aan het begin van het traject besproken, zodat we deze ruim op tijd kunnen organiseren. Waarbij we nauw samen werken met bijvoorbeeld veiligheidshuizen, gemeenten en woningbouwverenigingen. 6 maanden voor het einde van het traject geven we samen met de cliënt een concrete invulling aan een eventuele nazorgvraag.

Unitio hecht veel waarde aan een samenwerking met Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) om een ​​​​​​kwalitatieve verbinding tussen theorie en praktijk te blijven ontwikkelen. Het kwaliteitskader van justitie dient als uitgangspunt.

Neem contact op

Onze partners

Onze samenwerkingen

Unitio werkt veel samen met de volgende behandelinstellingen:

Snel, betrouwbaar, actiegericht en samen!

Lees ook: