Ondersteuning in de behandeling

Onze ondersteuning

Vanuit een justitieel kader kunnen forensische behandeling en onze forensische begeleiding ondersteunend aan elkaar worden ingezet.

Samenwerking met forensische zorgaanbieders

Unitio werkt intensief samen met de verschillende forensische zorgaanbieders in de regio.
Vanuit de forensisch ambulante begeleiding staat het herstel van onze doelgroep centraal. De forensisch ambulante begeleiding is gericht op een individuele aanpak en vindt plaats op verschillende locaties. Wij bezoeken onze cliënten in hun eigen woning, bij familieleden, op hun opvangadres, en/of bij hun dagbesteding. Ook ondersteunen wij hen bij het aanleren van verschillende vaardigheden die noodzakelijk zijn om weer veilig te kunnen participeren in onze samenleving. Op deze manier kunnen we de 'ogen en oren' zijn van de behandelaar en vroeg signaleren hoe het traject verloopt in de praktijk.

 

Ook de directe omgeving komt aan bod

Naast het individu richten wij ons ook op de directe sociale omgeving van onze cliënten. Daar waar nodig leren wij onze cliënten omgaan met de gevolgen van hun aandoening, stoornis of beperking, én de consequenties van hun veroordeling. Dit in nauwe samenwerking met andere betrokken professionals.