Rapport inspectiebezoek 19 september 2023

Inspectierapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 19 september 2023 een aangekondigd bezoek aan Unitio B.V. in Sint-Oedenrode. 

De inspectie ziet toe op goede zorg. Goede zorg is in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en tijdig. Hierbij beoordeelt de inspectie of de zorgaanbieder wet- en regelgeving, veldnormen (richtlijnen en standaarden) voldoende naleeft. Zij stimuleren en agenderen waar het kan en handhaven waar nodig. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen.

Aanleiding en doel bezoek
Het doel van het inspectiebezoek is om te beoordelen welke zorg goed gaat, beter kan en beter moet.

Lees de resultaten van het bezoek in het volledige rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via onderstaande PDF.