Forensisch vakmanschap

Forensisch vakmanschap

Unitio werkt met gedreven en vakbekwame professionals, zowel mbo als hbo geschoold. In de dagelijkse uitvoering is voortdurende aandacht voor het creëren van condities die ons in staat stellen de forensisch ambulante begeleiding zo optimaal mogelijk uit te voeren. Ons motto luidt: “we gaan doen en we stellen bij”.

Onze kennisontwikkeling vindt plaats in direct contact met onze doelgroep en hun sociale omgeving. Reflectie op het directe contact stelt ons in staat continue leerervaringen op te doen. Op deze manier bieden wij als werkgever de kans om onze werkwijze te blijven verbeteren.


Om onze forensische scherpte te optimaliseren maken medewerkers gebruik van de Forensische Leerlijn. Een online leeromgeving speciaal ontwikkeld voor en door het forensische werkveld. Ook werken wij op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. Deze kennis leert ons vaardigheden te ontwikkelen en stelt ons in staat om ons forensisch aanbod te optimaliseren. Unitio heeft een jaarlijks scholingsplan wat samen met het werkveld en onze medewerkers tot stand komt. Het kwaliteitsplan forensische zorg dient hierbij eveneens als uitgangspunt

 

Erkend leerbedrijf

Als Erkend Leerbedrijf draagt Unitio bij aan de toekomst van het vakmanschap van forensisch ambulante begeleiders. Studenten krijgen de kans stage te lopen in het kader van de opleiding mbo sociaal werk, niveau 4. Door toekomstige professionals in een vroeg stadium praktijkervaring te laten opdoen, draagt Unitio een steentje bij aan de ontwikkeling van vakmensen binnen de forensische zorg. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ondersteunt ons in deze belangrijke taak.


Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Binnen de forensische zorgsector zien wij ons verplicht een bijdrage te leveren aan het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en de ontwikkeling van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Samen met andere organisaties uit de forensische zorgsector werken wij aan de ontwikkeling van het forensisch vakmanschap en de kwaliteit in de richting van betere zorg. Om de juiste interventies en trajecten in te zetten, implementeert Unitio verschillende thema’s uit het kwaliteitsprogramma van het KFZ, zoals ‘forensische scherpte’, ‘risicotaxatie en risicomanagement’, ‘psychopathologie en delictrisico’ en ‘ketensamenwerking’.