Waar staan wij voor?

De kernwaarden van Untio

Onze kernwaarden zijn Snelheid, Betrouwbaarheid, Samen en Actiegericht.

Snelheid

Unitio streeft er naar om vanaf de aanmelding tot aan de beëindiging van een forensisch ambulant begeleidingstraject een passend tempo te hanteren. Het tempo wordt aangepast aan de cliënt en diens sociale omgeving. Snel waar het kan en langzamer waar het moet.
In verbinding met de cliënt en diens toezichthouder worden bij de start van het traject prioriteiten gesteld op de verschillende leefgebieden. Activiteiten worden gepland en mijlpalen gevierd, zoals bijvoorbeeld de toekenning van een uitkering, het vinden van gepaste dagbesteding, werk en/of huisvesting enz.

 

Betrouwbaarheid

Unitio wil een betrouwbare partner zijn. We zijn helder in onze communicatie in algemene zin, maar specifiek heeft dit onze aandacht wanneer er, om welke redenen dan ook, wordt afgeweken van eerder gemaakte afspraken en/of hetgeen men van ons verwachten.
Onze medewerkers zijn niet alleen betrouwbaar voor onze cliënten en hun sociale omgeving, maar ook voor onze verwijzers en netwerkpartners. Niet in de laatste plaats is deze betrouwbaarheid ook gericht op de interne organisatie.

 

Op samen gericht

Successen behaal je samen! Dit maakt dat Unitio vanzelfsprekend op laagdrempelige wijze gericht is op samenwerking met de cliënt en diens sociale omgeving. Wij stemmen onze samenwerking af op de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van de cliënt. Ook staat de samenwerking met diens toezichthouder en andere ketenpartners hoog in ons vaandel.
Evenwaardigheid staat voorop. We bieden ondersteuning vanuit kracht- en herstelgerichte principes. Uitgangspunt is dat we de cliënt, van delict naar participatie, ondersteunen bij het nemen van juiste beslissingen, waardoor de verschillende leefgebieden in balans komen.

 

Actiegericht

Unitio kenmerkt zich door verantwoord en snel te schakelen naar ‘doen’. Vanuit een helder besef van de complexiteit van ons werk kunnen we, indien nodig, direct schakelen naar ‘bijstellen’. Unitio toont zich hiermee een lerende organisatie.
De situationele aanpak op alle niveaus van onze organisatie zorgt ervoor dat per situatie afstemming plaatsvindt en het gedrag van cliënten, medewerkers en management optimaal beïnvloed wordt, zódanig dat het beste resultaat in die situatie wordt behaald.
Unitio wil voorkomen dat noodzakelijke interventies in een traject blijven hangen in bureaucratie. Door op een verantwoorde manier snel tot actie over te gaan, kunnen we in een modus komen van ‘doen en bijstellen’. Dit typeert de kronkelige weg van het hart van een labyrint (de illuminatio) naar buiten: de Unitio.